Aerobik aktuality

Videá

360° virtuálna prehliadka

Starfit najsympatickejšie Fitko v meste

Ľudia

janka k » Janka Ķalčoková

 
O mne:

Aerobik predcvičujem od roku 2002. Mnohopočetná aktívna účasť na medzinárodných aerobikových kongresoch v Bratislave, Prahe, Brne, Trnave, Budapešti. Najvyššiu trénersku kvalifikáciu som získala absolvovaním doktorandského štúdia na Fakulte telesnej výchovy a športu UK, kde aj vyučujem. Skúsenosti: členka komisie rozhodcov na celoslovenských aerobikových maratónoch stredných škôl. Lektorka odborných seminárov, prednáša na vedeckých konferenciách v oblasti telesnej výchovy a športu so zameraním na problematiku rozvoja pohybových schopností najmä prostredníctvom aerobiku. Vedenie odborných seminárov s aerobikovou problematikou v rámci výuky špecializovaných predmetov na Fakulte telesne výchovy a športu Univerzity Komenského. Kvalifikáciu na vedenie hodín DeepWORK® ziskala v novembri 2015- DeepWORK® Basic. Vedomosti a zručnosti si zvyšuje účasťou na rôznych eventoch s touto problematikou a rozširujúcich školeniach – september 2017 DeepWORK® Teaching Skills.

Galéria
Zapísaní ľudia