Aerobik aktuality

Videá

360° virtuálna prehliadka

Starfit najsympatickejšie Fitko v meste

Rezervačný poriadok na aerobikové hodiny

obsahuje pravidlá a postup pre rezerváciu aerobikových cvičení vo fitnescentre STARfit

 
Pravidlá a postup rezervácie:
 1. Vyberte si hodinu, na ktorej sa chcete zúčastniť (rozvrh hodín, druhy cvičení).
 2. Na www.starfit.sk v sekcii rozvrh hodín, si prosím overte, či je potrebné si na danú hodinu miesto rezervovať, nakoľko nie všetky hodiny si vyžadujú rezerváciu.
  Hodiny, na ktoré je potrebné sa rezervovať sú označené veľkým písmenom R a pod názvom hodiny a menom cvičiteľky je číselný údaj označujúci dostupnosť precvičovanej hodiny.
 3. Rezerváciu je možné vykonať maximálne 7 dní vopred, osobne, telefonicky, alebo online (cez webovú stranku fitnescentra www.starfit.sk). V deň konania aerobikového cvičenia personál fitnescentra prijíma rezervácie jednu hodinu pred začiatkom aerobikového cvičenia.
 4. Vykonaním rezervácie klient súhlasí s podmienkami a rezervačným poriadkom stanoveným fitnescentrom.
 5. Čo potrebujete k rezervácii osobne, telefonicky alebo online? (povinnosti rezervujúceho)
  1. Mať vytvorené kreditné konto(uhradený kredit) vo fitnescentre Starfit.
  2. Mať minimálny zostatok vo výške vstupného na danú hodinu.
  3. Pri rezervácii osobne stačí predložiť čipovú kartu personálu fitnescentra.
  4. Pri rezervácii telefonicky oboznámiť personál fitnescentra s číslom hosťa a presným menom, na ktoré bolo kreditné konto vytvorené (uvedené na pokladničnom doklade).
  5. Pre online rezerváciu, je potrebné sa zaregistrovať na www.starfit.sk s platnou emailovou adresou a v profile/osobnom účte doplniť číslo hosťa z pokladničného dokladu (nájdete ho v spodnej časti pokladničného dokladu).
  6. Zákazníci, ktorý už majú na www.starfit.sk vytvorený profil/osobné konto si musia vo svojom profile/osobnom účte doplniť číslo hosťa (nájdete ho v spodnej časti pokladničného dokladu).
 6. Ak si zákazník vytvoril rezerváciu na aerobikové cvičenie je povinný po príchode do fitnescentra oboznámiť personál o rezervácii, preukázať sa čipovou kartou alebo pokladničným dokladom.
 7. Rezerváciu, ktorá bola vykonaná osobne, telefonicky alebo online je možné odhlásiť najneskôr 60 minút pred začiatkom aerobikového cvičenia.
 8. Zákazníkovi, ktorý sa neodhlási z rezervácie najneskôr 60 minút pred začiatkom aerobikového cvičenia a nezúčastni sa aerobikového cvičenia bude zaúčtovaný poplatok vo výške 3,20€. Doklad o zaplatení si môže vyzdvihnúť na recepcii fitnescentra.
 9. Osoby, ktoré nemajú vytvorené kreditné konto a chcú si rezervovať miesto na aerobikovom cvičení, musia osobne vyplatiť jednorazové vstupné na recepcii fitnescentra najneskôr 60 minút pred začiatkom danej hodiny.
 10. Možnosť zúčastniť sa cvičenia je možné aj bez rezervácie, ak to umožňuje zvyšná voľná kapacita hodiny.
 11. Rezervujúci zo spoločností, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s fitnescentrom STARfit a využívajú na úhradu vstupného voucher, fakturáciu alebo iný systém slúžiaci na úhradu, majú nárok na rezerváciu hodiny, ak majú vytvorené osobné kreditné konto alebo individuálne dohodnutý postup rezervácie.
 12. Všetky ostatné podmienky návštevy fitnescentra upravuje Prevádzkový poriadok.